פירוק שיתוף במקרקעין במושע

כאשר מקרקעין מסויימים נמצאים בבעלות משותפת של שני בני אדם או יותר, והבעלות הינה בעלות על חלק בלתי מסוים במקרקעין, השותפים הם למעשה שותפים בקרקע במושע. מושע זהו ביטוי שמשמעותו הוא שלאיש מן הבעלים המשותפים במקרקעין אין בעלות נפרדת או ספציפית על חלק מסוים במקרקעין, אלא השותפות היא בכל גרגיר וגרגיר בהם ולפי החלק היחסי של כל אחד מן השותפים. זהו מצב שבו כל אחד מבעלי המקרקעין שותף בחלק בלתי מסוים בהם ובעלות זו יכולה להיות בחלקים שווים או בחלקים שאינם שווים. למשל, אב שהוריש לארבעת ילדיו דונם אדמה. ילד אחד ירש מחצית מן המקרקעין, ילד אחד ירש רבע מן המקרקעין והשניים הנותרים ירשו שמינית כל אחד. בסיטואציה הזו ישנם 4 שותפים בבעלות על המקרקעין, כאשר השותפות אינה בחלקים שווים וכל אחד מן השותפים, שותף בכל חלק מהמקרקעין באופן יחסי לחלקו וללא חלק ספציפי בהם.

 פירוק שיתוף במקרקעין במושע

מדוע לפרק את שיתוף המקרקעין במושע

ישנן לא מעט סיבות לפרק שיתוף במקרקעין במושע ולרוב מדובר במחלוקות שמתגלעות בין השותפים בקרקע. לעיתים מדובר בירושה, כאשר אחד מן היורשים מעוניין למכור את חלקו בקרקע או לפצל אותה, לעיתים מחלוקות אלו יהיו קשורות באופן ניהול הקרקע וההשקעה בה, כאשר כך או אחרת השאיפה היא לפרק את השותפות באופן יעיל ומהיר ומבלי לגרום לפגיעה כלכלית או בזכויות הבעלות של מי מהשותפים.

תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין במושע

חוק המקרקעין מאפשר לכל שותף במקרקעין לדרוש את פירוק השותפות בכל עת ולהביא לסיום הבעלות המשותפת וזאת ללא תלות ברצון יתר השותפים. למשל במקרקעין שבהם חמישה שותפים, די שאחד מן השותפים ידרוש את סיום השותפות בכדי להביא לפירוקה וזאת ללא תלות בהתנגדותם של יתר השותפים. בתי המשפט נוטים לקבל דרישתו של שותף לפירוק השיתוף וברוב המקרים, גם כאשר יש בין השותפים מתנגדים לפירוק, יאות בית המשפט לבקשת השותף המבקש את פירוק השיתוף. 

כיצד מפרקים את השיתוף במקרקעין

לפי החוק, ישנם שלושה דרכים להביא לפירוק השותפות:

  • בהסכמה – כאשר כל השותפים במקרקעין מסכימים על פירוק השותפות ועל אופן הפירוק, יהיה הפירוק על פי המוסכם אלא אם ההסכמה היא על חלוקת המקרקעין בעין ואז  יש לבדוק האם על פי תוכנית בניין העיר ניתן לבצע את פירוק השיתוף בעין. 
    בהעדר הסכמה בין השותפים ישנן שתי אפשרויות ושתיהן דורשות הגשת תביעה לבית המשפט אשר הוא שיחליט כיצד להורות על פירוק השיתוף:
  • פירוק דרך חלוקה בעין – זוהי האפשרות המועדפת  בחוק ובפרט שהיא ניתנת לביצוע. זוהי למעשה חלוקת הקרקע והענקת בעלות ספציפית לכל אחד מן השותפים בקרקע על חלק מסוים בה. לעיתים זה לא יתאפשר עקב העדר אפשרות תכנונית לבצע את פירוק השיתוף בעין. או במקרה שבו נגרמת פגיעה באחד מן השותפים או כאשר ישנם הפרשי שווי בין החלקים השונים של המקרקעין, אז יכול בית המשפט לקבוע כי על חלוקה בעין תוך חיוב בתשלומי איזון בית השותפים כך שאלה יוכלו לאזן בשווי בין החלקים השונים של המקרקעין, רישום זיקות הנאה או מעבר ואף חלוקה על דרך של רישום הבית כמשותף.
  • פירוק דרך מכירת המקרקעין – ככל שבית המשפט יקבע שלא ניתן לחלק את המקרקעין בעין, או שחלוקתם תגרום ל"הפסד ניכר" לשותפים, הוא יורה על מכירתם (לרוב באמצעות כונס נכסים) וחלוקת סכום הממכר בין השותפים על פי חלקם במקרקעין המשותפים. 

למשרד עו"ד זלצר ניסיון רב בתביעות לפירוק שיתוף במקרקעין במושע והנכם מוזמנים לפנות למשרדנו לקבלת ייעוץ פרטני.