עורך דין לקניית משק

משרד עורכי דין זלצר מעניק שירותי ייצוג משפטי בעסקאות לקנית משק חלקאי המכונה גם נחלה בפי חלק מהאנשים. להבדיל מעסקת נדל"ן עירונית, תחומי המשקים והנחלות מורכבים ומסועפים יותר וחשוב שעורך הדין המייצג אתכם יהיה עורך דין בעל ידע וניסיון בנדל"ן עם ידע ספציפי בתחום המושבים, אין די בהיכרות עם עולם הנדל"ן או המקרקעין הכולל. יש להכיר בפרט את תחום המשקים והאגודות השיתופיות. 

קניית משק

המורכבות שמאפיינת עסקת מקרקעין של קניית משק מתבטאת בעיקר בהיבטי הבעלות  והמיסוי. להבדיל מעסקת נדל"ן עירונית שבה זכויות הבעלות על המקרקעין רשומות בפנקס רישום המקרקעין, או בשמו המקוצר – הטאבו, במשקים חקלאיים הנושא סבוך יותר. 

הזכויות במשק מקנות לבעל הזכויות זכויות של "בר רשות" המוקנות מכח ההסכם המשולש (הסכם בין רשות מקרקעי ישראל, הסוכנות והאגודה השיתופים) או ההסכם הדו צדדי (רשות מקרקעין ישראל והאגודה השיתופים). הזכויות של בעל המשק מוגדרות לרוב כזכויות של "בר רשות", שהם למעשה הזכות לעשות שימוש במשק בהתאם להסכם עליו חתם בר הרשות ובאופו שאינו חורג מהסכם זה. 

היבט נוסף אשר משפיע על המורכבות שבעסקת קניית משק חקלאי בא לידי ביטוי בהיבטי המס אותו נדרש הקונה לשלם, כאשר לעיתים המיסוי כשלעצמו, יכול להפוך את העסקה ללא כדאית ולכן יש לבדוק את סוגי המס וגובה המיסוי אשר עתידים לחול על העסקה ובכדי למנוע מפח נפש. על פי רוב, בעסקאות קניית משק יהיה צורך בתשלומי מס שבח, , מע"מ (לעיתים), מס רכישה, תשלומים בגין היטל השבחה ולכן חשוב שעורך הדין המייצג אתכם בעסקה יהיה עורך דין בעל הבנה וידע במיסים אשר יכולים לחול בעסקאות מסוג זה. 

עורך דין לקניית משק

היבטים נוספים שיש לשקול בעת קניית משק 

כאשר קונים משק חקלאי רוב יש להתקבל כחבר באגודה השיתופית וקבלת הסכמת האגודה להעברת זכויות הבעלות במשק וזאת כתנאי מקדים לרכישת המשק.

על פי רוב, הסכמים לרכישת נכסים במושבים מותנים בכך שהרוכש יתקבל על ידי האגודה השיתופית (בחלק מהמושבים ישנה הצבעה של כלל חברי האגודה השיתופית, במושבים אחרים יש צורך בקבלת אישור של מכון אבחון כדוגמת מכון "פילת", במקרים אחרים יש צורך במגוון של פעולות, לרבות הוכחת שירות צבאי או פטור וכיוב'. 

היבט נוסף שחשוב לקחת בחשבון הוא הבדיקות המקדמיות שחשוב לבצע לפני שמתקשרים בהסכם לקניית משק. עורך הדין המייצג אתכם יבצע עבורכם שלל בדיקות מקדמיות שמטרתן לברר את בעל הזכויות במשק, האם יש במשק שימושים חורגים או חריגות בנייה, מהן הזכויות הרשומות במשק, האם יש הלוואות שניטלו על ידי בעל המשק והאם הן שולמו.

ראוי להדגיש כי בעבר בעלי נחלות רבים נהגו ליטול הלוואות מהסוכנות היהודית ומגופים שונים לצורך קיום המשק או הרחבת הפעילות בו. כמו כן, יש לברר את מצב כרטסת המשק באגודה השיתופים ולבדוק שאין למשק חובות. כמובן שבנוסף יש לבצע את הבדיקות שיש לבצע בכל עסקת מקרקעין, בדיקות בדוגמת עיקולים, שעבודים, עסקאות קודמות וכיוב..

עורך דין לקניית משק 

אי אפשר להפריז בחשיבות עורך הדין המייצג אתכם בעסקת מקרקעין. עליו לבצע שלל בדיקות מקדימות בנכס, תכנוני מס, הסכם רכישה שיגן על הלקוח וחשוב שעורך הדין שבחרתם יהיה בעל ידע וניסיון רב בתחום העסקה אותה אתם מבקשים לבצע.

כל האמור מקבל משנה תוקף כאשר עסקת המקרקעין היא עסקה לקניית משק חקלאי במושב, המכונה גם נחלה. המורכבות שבעסקה הזו בכל ההיבטים הכרוכים בה מחייבת שעורך הדין שמייצג אתכם יהיה עורך דין עתיר ניסיון וידע לא רק בתחומי הנדל"ן ומיסוי מקרקעין אלא גם בתחום האגודות השיתופיות והמושבים.  

לקבלת פרטים נוספים וקביעת פגישת ייעוץ עם עורך דין לקניית משק והנכם מוזמנים לפנות אלינו.