[email protected] | 077-2200122

עורך דין לגביית חובות מלקוחות

אם ביצעתם עבודה עבור לקוח או נתתם שירות כלשהו ועתה הלקוח מסרב לשלם לכם עבור העבודה או עבור השירות שביצעתם עליכם לפנות לעורך דין לגביית חובות מלקוחות. גם במידה והלקוח נתן לכם שיק והשיק חזר לאחר שניסיתים להפקיד אותו בחשבון הבנק, או שהנפקתם ללקוח חשבון עסקה או חשבונית מס ולא שולם לכם כסף, מומלץ לפנות לעורך דין לגביית חובות מלקוחות המתמחה בנקיטת הליכים משפטיים באופן יעיל ומהיר ובאמצעות שלל הכלים שהחוק מעמיד לשם גבייה מהירה ויעילה של החוב.

איך גובים חוב מלקוח שמסרב לשלם?

באופן עקרוני, יש לבחון את אופי החוב וממה החוב נובע ולהתאים לו את הליך הגבייה הנכון. לעיתים מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים יספיק בכדי לגרום ללקוח לשלם את המגיע לכם ולעיתים יהיה צורך ביותר מכך. חשוב לדעת שהחוק מעמיד לרשותכם הליכים יעילים שניתן באמצעותם לגבות את החוב, גם מלקוחות סרבנים ועקשנים ובחלק מן המקרים, ניתן לפעול כנגד הלקוח ישירות באמצעות מערכת ההוצאה לפועל ומבלי לפנות לבית המשפט לפני כן.

אילו הליכים קיימים לגביית חובות מלקוחות?

אם לדוגמה לקוח נתן לכם שיק כנגד עבודה שביצעתם או תמורה שנתתם והשיק חזר לאחר שהופקד, ניתן להגיש את השיק לביצוע בהוצאה לפועל ולפתוח ללקוח תיק אשר ״יאיץ״ בו לשלם. גם במצב שבו יש לכם הוכחה בכתב המוכיחה כי הלקוח חייב לכם כסף (כדוגמת חשבון עסקה) וניתן לבצע חישוב פשוט של גובה החוב ניתן להגיש תביעה ישירות להוצאה לפועל ומבלי לפנות קודם לכן לבית המשפט וכל עוד החוב אינו מעל 75,000 ש״ח. גם אם אין בידכם שיק או ראיה כתובה, עדיין ניתן לפעול בצורה יעילה לגביית החוב ובאמצעות הגשת תביעה משפטית כנגד הלקוח.

עורך דין לגביית חובות מלקוחות

הלקוח טוען שהוא לא חייב את הכסף, מה עכשיו?

במידה והתביעה הוגשה במסגרת "סדר דין מקוצר" בהוצאה לפועל, ככלל, לחייב אין זכות להתגונן אלא אם יקבל זכות זו מבית המשפט. אם הלקוח טוען שהוא לא חייב לכם כסף או שהחוב שלו נפרע הוא יכול להגיש ללשכת ההוצאה לפעול ״התנגדות״ לחוב ואז יועבר התיק לבית המשפט. במקרה שבו תוגש התנגדות במועד, ההכרעה תעבור לבית המשפט, אשר יקיים דיון במעמד הצדדים ויכריע.

מתי כדאי לפנות לעורך דין גביית חובות מלקוחות?

באופן עקרוני, אנו ממליצים לפנות לעורך דין לגביית חובות מלקוחות כמה שיותר מהר על מנת שעורך הדין יוכל לבדוק את טענותיכם, לבחון את המסמכים ולהמליץ לכם על דרך הפעולה המהירה והיעילה ביותר עבורכם במיוחד אם מדובר בלקוח אשר מסרב לשלם או מעלה טענות שונות כנגד החוב. פנייה לעורך דין בשלבים מוקדמים של הסכסוך, תסייע לכם לנהל נכון יותר את הסכסוך, לאסוף את הראיות הנדרשות לפני שהסכסוך "עולה מדרגה" ולהגיע מוכן יותר להליך המשפטי לגביית החובות.

משרדנו מתמחה בהליכי גבייה ואכיפה ויש לנו ניסיון רב ומערכת שלמה המיומנת בגביית חובות קשים מחייבים סרבנים. הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו ונסייע לכם בגביית החוב במהרה.