[email protected] | 077-2200122

איך מתנהל הליך גביית חובות בהוצאה לפועל?

הגוף האמון בישראל על גביית חובות, הינו זרוע ביצועית מיוחדת במשרד המשפטים הנקראת "הוצאה לפועל" או הוצל"פ. בהוצאה לפועל ניתן לפעול על מנת לממש פסקי דין, לגבות המחאות שלא כובדו, להגיש תביעה על סכום קצוב ולהגיש שטר חוב לביצוע. ההליכים בהוצאה לפועל נועדים כדי לכפות על חייב לשלם את חובותיו ולהוצאה לפועל יש את הכלים כדי לגרום לאותו חייב לשלם מרצונו או לקחת ממנו את הכספים באמצעות עיקול כספים או רכוש השייך לחייב.

בכל שנה, נפתחים בהוצאה לפועל כ- 300,000 תיקים. מדובר במספר עצום של מקרים בהם חייבים לא משלמים את הסכומים שהם התחייבו לשלם, ומשמעותו היא שאנשים רבים במדינת ישראל נתקלים בהוצל"פ במהלך חייהם. גביית חובות בהוצאה לפועל עלולה להיות קשה כלפי החייב ולכן כדאי כי החייב ימנע מהגעה למצב בו נפתח כנגדו תיק הוצאה לפועל. כמו כן, חשוב כי הזוכה ידע מה הכלים העומדים לרשותו במקרה והחייב לא משלם לזוכה את חובותיו.

שלב 1 – פתיחת תיק גביית חובות בהוצאה לפועל

עוד בטרם מתחיל הליך גביית חובות בהוצאה לפועל, הזוכה מגיש בקשה לפתיחת תיק להוצאה לפועל, אשר על בסיסה נפתח התיק. בקשה זו צריכה להיות בקשה שנובעת מחוב שלא שולם, וניתן לפתוח אותה רק בשלושה מקרים: ראשית, כאשר ישנו פסק דין המחייב את החייב לשלם פיצוי כספי או לקיים הוראה אחרת של פסק דין והחייב לא שילם במועד הקבוע בפסק הדין או לא קיים את הוראות פסק הדין (לדוגמא לפנות את הדירה בה הוא מתגורר). שנית, כאשר שיק שנתן החייב לא כובד או שטר שהחייב נתן לזוכה.

שלישית, כאשר מדובר בחיוב מכוח חוזה או על פי הסכם כתוב אחר, המעיד על חוב מוגדר וקבוע מראש שיש בין הצדדים (בסכום של עד 75,000 ₪ ואשר עומד בתנאים להגשת "תביעה על סכום קצוב"). אם הבקשה עומדת בתנאים הללו, יפתח בהוצאה לפעול תיק הוצאה לפועל.

איך מתנהל הליך גביית חובות בהוצאה לפועל?

שלב 2 – אזהרה

על פי החוק, בטרם ניתן להתחיל פעולות גביית חובות בהוצאה לפועל, יש להמציא אזהרה לחייב אודות פתיחת תיק בהוצאה לפועל כנגדו. האזהרה היא לב ליבו של תיק ההוצאה לפועל. באזהרה ישנם פרטים חשובים שונים, כגון המועד שנקבע לתשלום החובות, גובה החוב, ופירוט על החוב עצמו והדרכים בהן ניתן להתמודד ולשלם אותו. חשוב לדעת: לאחר שעובר הזמן שצויין באזהרה, ניתן להתחיל בהליכי גביית חוב מהחייב!

לאחר שחולף המועד הקבוע באזהרה, לדבר יש משמעות כבידה כלפי החייב שכן במועד זה גדל החוב באופן משמעותי ומתווספים לתיק הוצאות שכר טרחה נוספות בשל הליכים שהזוכה יכול לבצע כנגד החייב.

שלב 3 – גבייה ועיקולים

אם וכאשר לא שולם החוב לאחר הזמן הנקוב באזהרה, יכול הזוכה לפעול באמצעות ההוצאה לפועל ולהתחיל בהליכים מבצעיים כנגד החייב. לרבות: עיקולים, הגבלות, זימון לחקירות וכיוב'. מדובר בהליכים קשים ביותר, במסגרתם מופעלים סוגים שונים של סנקציות והליכי גביה כלפי החייב. ניתן לעקל לחייב נכסים וכספים שונים: עיקול מטלטלין, בו מבקר בביתו של החייב קבלן הוצאה לפועל אשר רשאי לעקל את המיטלטלין בדירה (ריהוט, מוצרי חשמל, מחשבים וכיוב).

אם החייב לא פורע את חובו ניתן לפעול מכירת המיטלטלין במכרז למרבה במחיר. (ישנו איסור לקחת לחייב נכסים הנדרשים לתנאי מחיה בסיסיים, כמו מיטה וכד'. כמו כן, אין לקחת ממנו נכסים בעלי אופי דתי, כלי עבודה זולים, ועיטורי צה"ל.) בנוסף ניתן לעקל מקרקעין השייכים לחייב ובמידה והחייב לא פורע את חובו ניתן למכור את המקרקעין בהוצאה לפועל באמצעות כונס נכסים.

בנוסף, ניתן להטיל עיקולים על משכורתו של החייב, להגביל לו את רישיון הנהיגה, לעכב לחייב יציאה מן הארץ, הגבלות בחשבונות הבנק ועוד.

רוצים לפתוח תיק בהוצאה לפועל נגד חייב? מחפשים עורך דין הבקיא ומתמצא בדיני ההוצאה לפועל שיסייע בניהול הליך גביית חובות בהוצאה לפועל? פנו אלינו!