מדוע חייבים עורך דין ברכישת דירה?

כדי להשיב לשאלה, נתחיל מסיפור אמיתי שהתרחש בישראל,  אדם ששכר דירה מהבעלים האמיתי שלה, זייף מסמכים ורשם את זכויות הבעלות בדירה שהייתה שייכת לבעלת הדירה, על שמו. לאחר מכן מכר את הדירה לאדם אחר. בעת מכירת הדירה, הוא טען שהוא הבעלים של הדירה וזמן קצר לאחר חתימת הסכם המכר, נרשמה בלשכת רישום המקרקעין בתל אביב […]