פירוק שיתוף התמחרות: כל המידע הנחוץ לפירוק שיתוף במקרקעין

פירוק שיתוף התמחרות

חוק המקרקעין קובע כי כל שותף במקרקעין הוא בעל זכות לדרוש פירוק שותפות בכל עת. בעלות משותפת על קרקע היא אפשרות מבורכת ליהנות מבעלות משותפת על נכס. כזו שעשויה להניב תשואות בהמשך הדרך. אולם, אם אחד השותפים בנכס אינו מעוניין להמשיך בשותפות, יש באפשרותו למכור את חלקו לשותפים האחרים או לצד שלישי. אחת האפשרויות הטובות […]