מה החוק אומר על פינוי שוכר

אתם משכירים דירה והשוכר הפסיק לשלם את דמי השכירות? חוזה השכירות ביניכם לבין הדייר הסתיים והדייר מסרב לפנות את הדירה? השוכר מפר את הסכם השכירות ולא משלם חשבונות/תשלומי ועד?  המאמר הבא נכתב עבורכם.

הסכם השכירות

הסכם השכירות שנערך בין משכיר הדירה לבין השוכר מעגן למעשה את חובות וזכויות הצדדים בהתאם להוראות החוק. המקרים הנפוצים בהם מתעוררת השאלה הנוגעת לפינוי של השוכר מן הדירה הם לרוב כאשר השוכר מפסיק בשלב מסויים לשלם את דמי השכירות או כאשר הסכם השכירות מגיע לסיומו והשוכר מסרב לפנות את הדירה.

בשני המקרים הללו, ישנה הפרה לכאורה של הסכם השכירות וההסכמות שבין הצדדים. השאלה שמתעוררת היא האם מדובר בהפרה אשר מהווה עילה לביטול החוזה ופינוי השוכר מן הדירה או שמא מדובר בהפרה שעל המשכיר להמתין ולאפשר לשוכר לתקן את ההפרה בטרם יבוטל החוזה.

קודם כל חשוב להבהיר כי ברגע שנקלעתם לסיטואציה שכזו, מומלץ לפנות לאלתר לעורך דין העוסק בתחום לקבלת ייעוץ פרטני והכוונה מדוייקת כיצד נכון לפעול. באופן עקרוני, במקרים המתוארים מעלה, ניתן יהיה לפעול משפטית לפינוי השוכר מן הדירה אך זה תלוי בנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה, כאשר יש לבחון את הוראות הסכם השכירות שבין הצדדים, את משך ההפרה, את נסיבות ההפרה, את התנהגות והתנהלות הצדדים וכמובן את הוראות החוק למקרה. 

מה החוק אומר על פינוי שוכר

תביעה לפינוי מושכר

תביעה לפינוי מושכר היא למעשה הליך משפטי מזורז (באופן יחסי) אשר ניתן באמצעותו לפנות את השוכר מן הנכס לאחר קבלת פסק דין מבית המשפט. במסגרת תביעה לפינוי מושכר לא ניתן לתבוע סעדים נוספים (כדוגמת פיצוי בגין נזקים שנגרמו למשכיר עקב הפרת החוזה) אלא יש לתבוע אותם בהליך נפרד, כאשר במסגרת תביעה לפינוי מושכר תובעים את פינויו של הדייר הסרבן מן הדירה בלבד.

לוח הזמנים בתביעה לפינוי מושכר

ההליך נפתח בהגשת התביעה על ידי המשכיר והמצאתה לידי השוכר. לאחר מכו  על השוכר להגיש כתב הגנה תוך 30 ימים מיום שהומצאה לו התביעה ועד 30 ימים לאחר שהוגש כתב ההגנה יתקיים דיון בבית המשפט במעמד הצדדים. לרוב, עד 14 ימים לאחר הדיון יינתן פסק דין, אשר ככל ותתקבל התביעה יהיה ניתן באמצעותו לפעול לפינוי השוכר מן הדירה. כפי שניתן לראות מדובר בהליך מזורז ויעיל אשר נותן מענה ראוי למשכירי דירות שנאלצים להתמודד עם שוכרים סרבנים.

האם ניתן לפעול לפינוי השוכר ב"כוח"

פעמים רבות מתעוררת השאלה האם רשאי משכיר הדירה לפעול לפינוי השוכר באמצעות עשיית "דין עצמי", כדוגמת, ניתוק המים, החשמל, הגז או הטלפון בדירה, החלפת מנעולי הדלתות, פינוי השוכר בכוח פיזי וכיוב'. ככלל, התשובה לכך היא לא. פסיקת בתי המשפט קבעה לאורך השנים כי אין לפעול עצמאית לפינויו של השוכר מן הדירה ויש לפנות לבית המשפט אשר הוא הגורם המוסמך להכריע במחלוקת. יש לזכור כי כאשר משכיר דירה מחליט לעשות "דין לעצמו" ופועל עצמאית לפינוי השוכר מן הדירה, הוא עלול לחשוף את עצמו לתביעה מצד השוכר. 

אם אתם משכירים את הנכס לדייר אשר מפר את הסכם השכירות יש לפעול במהירות ובנחישות. הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו לקבלת ייעוץ פרטני לגבי דרכי הפעולה האפשריות במצב של פינוי שוכר. אנו מלווים בעלי דירות בהליכי פינוי של נכסים פרטיים ונכסים מסחריים הן בבתי משפט והן בהליכי הוצאה לפועל במידת הצורך.