[email protected] | 077-2200122

ייצוג זוכים בהוצאה לפועל

אזרחים רבים חושבים (ולעיתים טועים) כי ניצחון בבית המשפט וקבלת פסק הדין הקובע כי על פלוני לשלם להם סכום כסף הינו סוף פסוק. למרבה הצער, לעיתים ישנה טעות אצל אותם אנשים. לא כל האזרחים משלמים את פסק הדין שנפסק כנגדם. בנוסף, ישנם סיבוכים בתהליך של קיום פסקי דין מצד המפסידים בהליך, לעיתים בשל מחלוקת על תוכן פסק הדין או מסיבות אחרות.

כמו כן, לעיתים אנשים החייבים סכומים בגין שיקים שנתנו ולא נפרעו או בשל שטר חוב שניתן ולא קויים, במקרים כאלה ניתן לפנות להוצאה לפועל. רצוי לעשות זאת באמצעות עורך דין הבקיא בתחום ההוצאה לפועל אשר יוליך אתכם כזוכים בהוצאה לפועל עד לגביית הסכומים המגיעים לכם.

מהו הליך הוצאה לפועל?

לפני שניתן להבין מהו ייצוג זוכים בהוצאה לפועל, יש להבין מהו הליך ההוצאה לפועל עצמו. הליך ההוצאה לפועל הוא הליך של גביית חובות מחייבים שלא שילמו את חובותיהם בזמן לנושים שלהם, במהלכו ניתן להטיל על החייבים סנקציות קשות שונות על מנת שישלמו את חובם. כך למשל, בהליך זה ניתן לעקל את נכסיהם של הנושים, להטיל הגבלה על רישיון הנהיגה שלהם, להגביל את האפשרות לחידוש הדרכון, לעכב יציאה מן הארץ, להגביל אפשרות להחזיק כרטיס אשראי ואף לעקל כספים שלהם הנמצאים בבנק או כספים המצויים בידי צדדים שלישיים (דוגמת המעסיק של החייב).

ייצוג זוכים בהוצאה לפועל

ייצוג זוכים בהוצאה לפועל

התהליך מול ההוצאה לפועל הוא לעיתים ארוך ומורכב. לכן, אנשים רבים פונים לעורך דין העוסק בהוצאה לפועל לצורך פתיחת תיק בהוצאה לפועל וקבלת עזרה מקצועית – משפטית של עורך דין לאורך כל התהליך. עורך הדין מלווה את הזוכה לאורך כל הדרך, מנהל עבור הלקוח (הזוכה בתיק ההוצאה לפועל) את תיק ההוצאה לפועל, פועל לגביית החוב ומוודא שהכל מתבצע כראוי.

הליך ההוצאה לפועל הוא מורכב, ולכן ייצוג זוכים בהוצאה לפועל נדרש בכל שלב. ההליך מתחיל בהגשת בקשה לפתיחת תיק, כאשר הבקשה נקלטת על ידי ההוצאה לפועל ועוברת במערכת עד לפתיחת התיק. בהמשך, נשלחת לחייב אזהרה בנוגע לפתיחת התיק, על מנת שידע כי עליו לשלם את החוב.

באותה אזהרה מקבל החייב התראה כי אם לא ישלם את חובו בהתאם לתיק ההוצאה לפועל עלולים לנקוט כנגדו הליכים מבצעיים, כגון עיקולים, צווי הבאה, הגבלות שונות, עיקול מטלטלין וכו'. לבסוף, אם החייב לא משלם את חובותיו בזמן, מתחילים ההליכים האגרסיביים של ההוצאה לפועל, כגון הגעה לביתו של החייב ועיקול של הנכסים והמקרקעין שלו.

מדוע חשוב ייצוג על ידי עורך דין בעת הליך הוצאה לפועל?

לעורך הדין תפקידים חשובים לאורך כל תהליך ההוצאה לפועל. עורך הדין יגיש את הבקשה לפתיחת תיק ההוצאה לפועל כראוי, כאשר זו כוללת את כלל המסמכים הנדרשים וכאשר כלל החישובים הנדרשים לצורך פתיחת תיק ההוצאה לפועל נכונים ומדוייקים בהתאם לחוק. הכל על מנת למנוע אפשרות שיהיו לחייב טענות שיעכבו את ההליך.

כאשר תיק ההוצאה לפועל נפתח על ידי עורך דין לגביית חובות, הסיכוי כי הגבייה בתיק תצליח גבוהה עוד יותר. באופן טבעי, כאשר בעל מקצוע מבצע עבורכם את הפעולה המקצועית, הסיכויים שלו להצליח באותה פעולה, גבוהים בצורה משמעותית. במהלך ניהול תיק ההוצאה לפועל, עורך הדין המייצג את הזוכה דואג לאינטרסים של הזוכה ופועל לגביית החוב הפסוק.

בנוסף, עורך הדין נוקט באמצעים היעילים ביותר לגביית כספו של הזוכה הכל בהתאם לתקנות ולחוק ההוצאה לפועל המאפשרים את הגבייה מהחייב. חשוב לדעת, תיק הוצאה לפועל לא מתנהל מעצמו, יש צורך באיש מקצוע שינהל את התיק, יבצע את ההליכים שנדרשים לצורך גביית החוב ויפעל בשם הזוכה לצורך גביית חובו.

חייבים לכם כסף? זקוקים לעורך דין המייצג זוכים בהוצאה לפועל? ניתן לטובתכם פסק דין והנתבע לא משלם? קיבלתם שיק שלא כובד? פנו אלינו עוד היום ונוכל לסייע לכם לגבות את החוב המגיע לכם במהירות וביעילות. אנחנו עוסקים בייצוג חייבים בהוצאה לפועל ומאחרינו מיליוני שקלים שגבינו עבור לקוחותינו.