[email protected] | 077-2200122

עורך דין לגביית חובות בהוצאה לפועל

מצאתם את עצמכם אובדי עצות בסיטואציה בה חייבים לכם כסף? מישהו רשם שיק לפקודתכם שחזר? מישהו התחייב לשלם לכם ולא משלם? עורך דין הוצאה לפועל לגביית חובות יוכל לסייע.

ביצוע הליכי גבייה מול אנשים ש׳אין להם׳ זוהי לעיתים מלאכה לא פשוטה ותחילה חשוב לאסוף כמה שיותר ראיות אשר תומכות בכך שמגיע לכם תשלום שאינו משולם. מסמכים, תכתובות, מסרונים, צילומים ולמעשה כל דבר שיחזק את טענותיכם ויקל על מלאכת הגבייה, על כן – כדאי לפנות לעו"ד לגביית חובות בהוצאה לפועל.

עו״ד לגביית חובות בהוצאה לפועל – איך להתחיל?

לאחר שתגיעו לפגישת ייעוץ במשרדנו נבחן את המקרה ולרוב נבצע פנייה ראשונית לחייב באמצעות מכתב התראה טרם נקיטת הליכים משפטיים במסגרתו תינתן לחייב האפשרות להסדיר את החוב בדרכי נועם. במידה ונהיה סבורים כי פנייה מקדמית לחייב אין בה תועלת או לחילופין כי פניה שכזו עלולה לגרום לחייב להבריח את נכסיו, נמנע מלעשות כן. 

ככל והחייב לא ייעתר למכתב, ניתן יהיה לפעול במס׳ מישורים, אשר משתנים בהתאם לסוג החוב:

עורך דין לגביית חובות בהוצאה לפועל

תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

גביית חובות בהוצאה לפועל מתאפשרת ככל וסכום הכסף שחייבים לכם אינו עולה על 75 אלף ש״ח והנכם מחזיקים ראיה כתובה אשר תומכת בחוב ועל בסיסה ניתן לערוך חישוב מדויק ופשוט של החוב. ניתן לפתוח כנגד החייב תיק לגביית החוב בהוצאה לפועל וללא הליך מקדים בבית המשפט.

תביעה לביצוע שטר 

אם יש בידכם שיק שחולל (שיק ש׳חזר׳) או שטר חוב חתום לפיו אדם מסוים חייב לכם כסף, ניתן לפתוח כנגדו תיק בהוצאה לפועל בהתבסס על השטר או על השיק. ניתן להגיש את השטר לביצוע בהוצאה לפועל ולהתחיל בהליך גביית החוב לאלתר.

פסק דין שניתן על ידי בית המשפט

אם ניהלתם כנגד אדם הליך משפטי במסגרתו ניתן פסק דין לטובתכם ואותו אדם לא ביצע אחר האמור בפסק הדין ניתן בחלוף המועד שמורה פסק הדין לפתוח כנגד האדם תיק בהוצאה לפועל לביצוע פסק הדין. עו"ד לגביית חובות בהוצאה לפועל יידע להעניק ליווי וסיוע משפטי בתהליך.

חייבים לי כסף אבל המקרה שלי לא עונה על אחד מהמקרים מעלה

לא לומר נואש. לאחר בחינת המקרה על ידנו, ניתן לנקוט הליכים שונים לגביית החוב לרבות הגשת תביעה לבית המשפט המוסמך לצורך קבלת פסק דין. במסגרת כתב התביעה יפורטו כלל הטענות העובדתיות והמשפטיות הרלוונטיות לקבלת מלוא סכום החוב שמגיע לכם. במידה והמקרה יעמוד בקריטריונים הקבועים בחק ובפסיקה, נוכל גם לבקשה עיקולים בטרם נגיש את התביעה וכך נוכל להבטיח כי החייב/הנתבע, לא יבריחו את נכסיהם במהלך ההליך. 

אילו הליכי גבייה ניתן לפתוח כנגד חייב בהליכי הוצאה לפועל

לאחר פתיחת התיק, לשכת ההוצאה לפועל תשלח לחייב אזהרה המודיעה לו כי נפתח נגדו תיק וכי עליו לשלם את סכום החוב. בשלב זה יכול החייב לשלם את החוב או לטעון טענות כנגד השטר לדוגמא כי מדובר בשיק גנוב, כי לא קיבל תמורה וכיוב'. טענה שנייה שיכול החייב לטעון כי הוא פרע את החוב. אם מדובר בפסק דין, ישנה טענה אחת שיכול החייב לטעון והטענה הינה כי החייב פרע את חובו לאחר מועד פסק הדין ולכן, אין הוא חייב לשלם. ככל והחייב בוחר שלא לעשות דבר ניתן לפעול כנגדו במישורים רבים:

  • הטלת עיקולים על נכסי החייב – עיקולי רכוש ומקרקעין.
  • הטלת הגבלות על החייב מלקבל או להחזיק רישיון נהיגה, יציאה מהארץ, החזקת כרטיסי אשראי ושיקים ועוד.
  • עיקולים על כספי החייב שמוחזקים אצל גורמים שונים – כספים בבנק, חברות ביטוח, חסכונות עיקול משכורת וכיוב'. 

הליכי גבייה הם הליכים הדורשים היכרות עם החוק והפסיקה ומיומנות רבה בהתנהלות מול חייבים וניהול ההליך המשפטי כראוי. פנייה לעורך דין הוצאה לפועל לגביית חובות מומחה תסייע לכם לקבל את המגיע לכם. למשרד זלצר עורכי דין ניסיון רב בגבייה קשה וסבוכה נגד חייבים סרבנים.