עורך דין פירוק שיתוף בנחלה

הצורך בפירוק שיתוף בנחלה יכול להתעורר בכמה סיטואציות שונות. בהתאם למדיניות של רשות מקרקעי ישראל, לא יכול להירשם בעלים של נחלה יותר מיורש אחד ולכן במקרה שבו בר הרשות ("הבעלים") של משק חקלאי הולך לעולמו מבלי שמינה בן ממשיך ומבלי שערך צוואה בעודו בחיים, יעלה הצורך בפירוק שיתוף הנחלה לשם הסדרת זכויות הבעלות בה. אלא אם השותפים מסכימים למכירה משותפת כמובן.

פירוק שיתוף במשק חקלאי

באופן עקרוני, ניתן לפרק את השיתוף במקרקעין בהסכמת היורשים וכאשר היורשים אינם מסכימים וחלוקים בעניין הזכויות בנחלה ניתן להגיש תביעה לפירוק שיתוף בנחלה לבית המשפט המוסמך אשר יכריע בכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו הייחודיות. ברוב המקרים, מאחר ומדובר בסכסוך בין יורשים שהינם קרובי משפחה על פי הגדרתם בחוק בתי המשפט לענייני משפחה, סביר כי התביעה תתברר בבית המשפט לענייני משפחה שלו הסמכות המקומית לדון בתובעה.

מיהו היורש אשר מסוגל להמשיך ולקיים את המשק?

ככל ובעלי הנחלה הלכו לעולמם ולא הותירו אחריהם צוואה וככל ולא מונה בן ממשיך בנחלה, יבחן בית המשפט את התביעה לפירוק שיתוף לאור ס' 114 לחוק הירושה. הסעיף הקובע מעין עדיפות להעביר את הבעלות במשק ליורש אשר מסוגל להמשיך ולקיים את המשק. על היורש יוטל לפצות את שאר היורשים בגין חלקם היחסי בירושה ובית המשפט יתיר זאת רק בכפוף לכך שהיורש יוכיח שיש לו את הממון הנדרש לשם הפיצוי.

עורך דין פירוק שיתוף בנחלה

בנוסף, כאשר בית המשפט יצטרך לבחון מיהו אותו יורש מבין כל היורשים, אשר מסוגל להמשיך ולקיים את המשק, הרי שמלאכתו אינה פשוטה ומשתנה ממקרה למקרה ותלוית נסיבות. לשם ההמחשה, כאשר ישנה נחלה אשר יש בה לול של תרנגולות ואחד מיורשי הנחלה עובד בלול, מתפעל אותו ומנהל אותו וזאת לעומת יורשים אחרים אשר אינם עושים זאת ואין להם את הידע, היכולת המעשית או הפיזית לעשות זאת, יכול בית המשפט לקבוע כי אותו יורש מסוג להמשיך ולקיים את הנחלה. ככל ויקבע בית המשפט כי אין כל יורש לנחלה אשר מסוגל להמשיך ולקיימה, יורה על מכירת הנחלה לצד שלישי וחלוקת הכספים שיתקבלו מן המכירה יועברו ליורשים.

לרוב, מכירה מסוג זה, תיעשה בדרך של מכירת נכס בכינוס נכסים. מכירה באמצעות כונס נכסים שימונה על ידי בית המשפט. כונס הנכסים הוא "הזרוע הביצועית" של בית המשפט לצורך מכירת הנכס ולצורך קיום פירוק השיתוף בהתאם לפסיקת בית המשפט. ניתן לשמוע ביקורת הולכת וגוברת על דרך הפעולה הזו אשר איננה מתאימה כביכול למאה ה- 21 בה נחלות ומשקים הולכים ומשמשים יותר ויותר ככלי נדל"ן כלכלי מאשר, חלקות שמטרתן לייצר תוצרת חקלאית או פרנסה באמצעות עבודת אדמה.

הסכמים בתוך המשפחה ומינוי בן ממשיך

ככל ומונה בן ממשיך בנחלה או שישנו הסכם שנערך בתוך המשפחה בטרם פטירת בעלי הנחלה יכולות להיות לכך משמעויות משפטיות על זכויות הבעלות של יורשי הנחלה. לעיתים כאשר מוגשות תביעות לפירוק שיתוף בנחלה עולה הטענה כי מונה בנחלה בן ממשיך בעודם של בעלי הנחלה בחיים או שנערך הסכם בתוך המשפחה אשר קובע מיהו היורש אשר יקבל את הזכויות בנחלה בעת הפטירה וככל שבית המשפט יקבע שאכן כך היה זכויות הבעלות בנחלה יעברו לבן הממשיך ולא תחול עליו החובה לפצות את יתר היורשים. חשוב מאוד להדגיש כי המשמעות של בן ממשיך מקבלת משנה תוקף כאשר ברי הרשות ("בעלי הנחלה") הלכו לעולמם ורק לאחר פטירת האחרון שבהם.

כלומר, באם בוטל הבן הממשיך בעוד ברי הרשות בנחלה בחיים, עלול למצוא עצמו הבן הממשיך בפני שוקת שבורה.

אם אתם זקוקים לייעוץ של עורך דין פירוק שיתוף בנחלה נשמח לעמוד לשירותכם. צרו קשר עוד היום בטלפון או באמצעות האתר.