פירוק שיתוף במקרקעין – איך עושים את זה?

פירוק שיתוף במקרקעין – איך עושים את זה? הזכות לפירוק שותפות במקרקעין מוקנית לכל אדם מכוח חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969. מכוח חוק המקרקעין,  מוענקת לכל אדם המחזיק במקרקעין ביחד עם אחר האפשרות לדרוש בכל זמן לפרק את השותפות ולמכור את זכויותיו בנכס. בין אם מדובר בפירוק שיתוף בין שותפים עסקיים ובין אם מדובר בפירוק שיתוף בין […]