מה החוק אומר על פינוי שוכר

מה החוק אומר על פינוי שוכר

אתם משכירים דירה והשוכר הפסיק לשלם את דמי השכירות? חוזה השכירות ביניכם לבין הדייר הסתיים והדייר מסרב לפנות את הדירה? השוכר מפר את הסכם השכירות ולא משלם חשבונות/תשלומי ועד?  המאמר הבא נכתב עבורכם. הסכם השכירות הסכם השכירות שנערך בין משכיר הדירה לבין השוכר מעגן למעשה את חובות וזכויות הצדדים בהתאם להוראות החוק. המקרים הנפוצים בהם […]