החלקה בארצות הברית | תביעה בארצות הברית

החלקה או נפילה בארצות הברית

ישראלים רבים נופלים או מחליקים במהלך שהותם בארצות הברית. נפילות או החלקות עלולות להגרם כתוצאה מרשלנות של גורמים שונים, הן במקרים בהם אותם גורמים לא מטפלים במפגע בזמן והן במקרים בהם גורמים אלה, ברשלנותם, יצרו את אותו מפגע.

חשוב מאוד ליצור קשר עם עורך דין אמריקאי העוסק בתחום הנפילות, בסמוך ככל הניתן לאירוע.

ישנה חשיבות גבוהה מאוד לתעד את מקום ההחלקה או הנפילה, לצלם כמה שיותר תמונות מזוויות שונות של הגורם לנפילה או להחלקה. במקרים רבים, מקומות ציבוריים, ממלאים דו"ח אודות האירוע, בדו"ח מתואר לרוב את פרטי המקרה, הגורם לנפילה או להחלקה ואת כל שאר הפרטים אודות המקרה. חשוב מאוד לקבל העתק מאותו דו"ח, לעיתים קרובות, דו"ח זה, יהיה המפתח להצלחת התביעה.

כמובן שבנוסף להנחיות מעלה, כמו בכל פציעה, חשוב מאוד לקבל טיפול רפואי מלא על הפציעה, לבצע בדיקות מקיפות ולוודא שכל אותן בדיקות מתועדות ושהדברים שאתם מסבירים לצוות הרפואי, מתועדים אודות הסיבות לנזקים מהם אתם סובלים.

יצירת קשר עם עורך דין העוסק בטיפול בתביעות של החלקות ונפילות, בסמוך ככל הניתן למועד האירוע חשובה מאוד. בשל השוני הרב בין החוקים במדינת ישראל ובין החוקים בארצות הברית, נפגעים מתמהמהים לעיתים ביצירת הקשר עם עורך דין ולמרבה הצער, מפסידים את ההזדמנות לתבוע את הנזקים שנגרמו להם.

אלפי אנשים נפצעים בתאונות החלקות ונפילות מידי שנה.

תאונות החלקה ונפילה יכולות להגרם ממספר גדול של גורמים, בין אם מדובר בנפילה ברחוב, בנפילה בשטח ציבורי אחר או אפילו בנפילה בשטח פרטי, יכול מאוד להיות שאם נפצעתם אתם זכאים לפיצוי על הנזקים שנגרמו לכם. נפילות כאלה יכולות להתרחש כתוצאה מריצוף לא תקין, מרצפה רטובה, כתוצאה ממזג אוויר או מגורמים נוספים, בין אם נסתרים ובין אם גלויים.

בין התביעות בהן נתקלנו לאחרונה:

תביעות החלקה כתוצאה מרצפה רטובה

תביעות החלקה כתוצאה משלג/קרח שלא פונה

תביעות נפילה כתוצאה מליקויים במדרכה או מרצפה שאינה תקינה

תביעות נפילה בשל סדקים בשבילים

החוק בארצות הברית, מטיל אחריות רבה על בעלי נכסים בכל הקשור לנפילות ולהחלקות בשטח שלהם. על בעלי נכסים להבטיח כי אין פגמים במבנים שלהם, בפנים ובחוץ, פגמים שעלולים לגרום לתאונות.

אם נפגעת בארצות הברית, כתוצאה מפילה או מהחלקה, חשוב מאוד לשמור את מלא התיעוד אודות מקום הנפילה, סיבות הנפילה וכמובן את מלא הפרטים אודות מקום ההתרחשות. זאת על מנת שניתן יהיה להוכיח את הקשר שבין הנזק שנגרם למקום התאונה.

נסו להשיג עדים שראו את ההתרחשות את את הסיבות לתאונה, נסו לצלם את מקום התאונה בזמן אמת. כפי שצויין מעלה, דירשו לקבל העתק מדו"ח התאונה.

אם אתה או מישהו מיקירך נפצע או נהרג כתוצאה מתאונה של נפילה או החלקה בארצות הברית, צור קשר עוד היום עם משרדנו לתיאום פגישת ייעוץ. משרדנו עוסק בייצוג נפגעים שנפצעו בארצות הברית, משרדנו עובד בשיתוף פעולה עם המשרדים המובילים בארצות הברית. משרדים שכל עיסוקם הינו תביעות של החלקות ונפילות בארצות הברית.

צרו קשר עוד היום לתיאום פגישת ייעוץ 077-2200122