צוואה הינה מסמך משפטי, המביע את רצונו של אדם לגבי האופן בו יחולק רכושו לאחר מותו. בצוואה מצווה המוריש מיהם יורשיו, וכיצד יחולק רכושו ביניהם. צוואה נועדה להסדיר את מערכת היחסים בין היורשים. מאחר ומדובר במסמך משפטי לכל דבר, יש לוודא כי הצוואה נכתבה באחת הדרכים הקבועות בדין.

ההסדר המשפטי בנוגע לעריכת צוואות, מעוגן בחוק הירושה, התשכ"ה 1965.

החוק קובע ארבעה סוגי צוואות, נפרט בקצרה לגבי כל אחת מהן:

1.      צוואה בכתב יד- הצוואה הפשוטה ביותר, המוריש כותב אותה בעצמו, בכתב ידו. על הצוואה לפרט הוראות מפורשות, מחייבות לחלוקת הרכוש בין היורשים. על מנת לתת לצוואה תוקף, עליה להיכתב בכתב ידו של המוריש, מלבד הדרישה לכתב היד המקורי, יש לציין על גבי המסמך את התאריך המדויק בו נערך, וכמובן נדרשת חתימתו של המוריש.

2.    צוואה בעדים- סוג זה של צוואות הינו הנפוץ והמוכר ביותר, זו הצוואה המוכרת לכולנו. לרוב צוואה זו נעשית באמצעות עורכי דין. בשונה מצוואה בכתב יד, ניתן להדפיס צוואה זו, או לכתוב אותה בכתב ידו של אחר, המוריש חייב רק לחתום על הצוואה ואין דרישה שתיכתב בכתב ידו המקורי. מלבד זאת, הצוואה נערכת בנוכחות שני עדים, המאשרים בגוף הצוואה כי הם עדים לה וכי המוריש הצהיר בפניהם על תוכנה, אמיתותה וכוונתה.

3.    צוואה בפני רשות- צוואה זו נערכת בפני אחד האנשים המנויים בסעיף 33 לחוק הירושה: שופט,רשם או דיין. מדובר בסוג פחות שכיח של צוואות ונעשה בהן שימוש לעיתים יותר נדירות,  המוריש מצהיר בעל פה את עיקרי צוואתו, נערך פרוטוקול והשופט/הדיין/הרשם חותמים על הפרוטוקול.

4.  צוואה בעל פה- צוואה שמצווה מוריש בעל פה בפני עדים. מקור צוואה זו הוא במשפט העברי, "צוואת שכיב מרע"- צוואתו של אדם העומד למות. אדם הנמצא על ערש דווי, רשאי לצוות צוואתו בעל פה בפני שני עדים, הכותבים את דבריו וחותמים בסוף על המסמך שכתבו. על מנת שלצוואה יהיה תוקף משפטי מחייב, על העדים להפקיד את המסמך אצל רשם הירושות, בסמוך ככל הניתן לזמן עריכתו.

צוואה זו מתבטלת במידה וחודש לאחר שנכתבה, המצווה עדיין בחיים.

כאמור, צוואה היא מסמך קריטי ומהותי ביותר לאדם לפני מותו, הרוצה להבטיח את האופן בו יחולק רכושו בין יורשיו. מפאת חשיבות המסמך, נפקותו המשפטית וההשלכות מרחיקות הלכת על היורשים, חשוב להיעזר בעת עריכת צוואה בעורך דין הבקיא ברישום צוואות על שלל היבטי דיני הירושה הכרוכים בעריכתן. חשוב לבחור עורך דין אמין, שיוכל להקל על עורך הצוואה במעמד רגיש שכזה.

אנו בזלצר עורכי דין, מבטיחים להעניק שירות: דיסקרטי, אמין, מקצועי ורגיש שיוכל להעניק למצווה ולא פחות חשוב, ליורשים, את הביטחון בכל הנוגע לחלוקת הרכוש ביניהם. עבורינו, בציטוט: "סוף מעשה במחשבה תחילה" אין מדובר סתם ציטוט קדום, אלא ממש בדרך חיים בה אנו משרתים את לקוחותינו. צוואה עשויה במקצועיות, הכוללת הוראות מפורשות עשויה למנוע סכסוכי ירושה ומחלוקות בין יורשים שמקורן לעיתים בפרשנות שגויה של צוואה. אנחנו בזלצר עורכי דין מציעים שירותים משפטיים בענייני ירושה שונים, לרבות הגשת בקשות לצווי ירושה, צווי קיום צוואה, וניהול של עזבונות.

לקבלת מידע ולתיאום פגישת ייעוץ חייגו 077-2200122